SIMABRUR

Simabrur (Simpanan Haji Mabrur) merupakan produk simpanan dengan akad mudharabah yang dapat diambil untuk keperluan haji/umroh dengan setoran awal minimal Rp 250.000,-.