SIMPELPRES

Simpelpres (Simpanan pelajar Prestasi) merupakan produk simpanan dengan akad mudharabah yang dapat diambil untuk keperluan sekolah yang dapat diambil ketika pergantian tahun ajaran baru atau kenaikan kelas dengan setoran setoran minimal Rp 50.000,- per bulan.