SUQUR

Suqur (Simpanan Untuk Qurban) merupakan produk simpanan dengan akad mudharabah yang digunakan untuk keperluan qurban yang dapat diambil ketika mendekati hari raya qurban atau jangka waktu 1 (satu) tahun dengan setoran minimal Rp 300.000,- per bulan.