Zakat

Sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim kepada golongan yang hendak menerima, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat islam.