Pentingnya Akad

Assalamualaikum Sahabat Fastabiq

Pentingnya Akad dalam Kehidupan Manusia

Manusia tidak pernah lepas dari akad (kontrak/perjanjian) dalam kehidupannya.

Akad adalah pertalian antara Ijab dan Qabul yang dibenarkan oleh Syara’, yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah satu dari pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.

✓SYARAT-SYARAT SAH AKAD
1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
2. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diijinkan oleh syara’, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasamah.
5. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut(dibatalkan) sebelum adanya qabul.
6. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal).
7. Bahasa yang digunakan harus jelas dan dipahami kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan.
8. Dilakukan dengan itikad yang baik dari keduanya dan pengambilan manfaat objek akad.
9. Kedua belah pihak berada ditempat yang sama atau tempat yang berbeda yang sebelumnya sudah disepakati.

Baca Juga:   Dengan Sedekah Rezeki Bertambah

Fungsi akad ialah untuk menimalisir sengketa & meraih Rahmat Allah dalam bermuamalah

Dengan demikian akad dalam Islam haruslah dilaksanakan dengan baik dan benar agar sah secara islam dan tidak mendapatkan mudharat atau masalah dikemudian harinya. 😇

#bmt #bmtfastabiq #muamalah #makinsyariah #makinberkah.Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.